Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Kalendarz imprez

  Październik 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  Obsługa techniczna ALFA TV

Herb Drawna

Każde lokalne miasto może poszczycić się herbem - czyli znakiem identyfikacyjnym i reprezentacyjnym. Taki znak posiada od siedmiu wieków miasto Drawno.

Jak dotąd historia herbu tego miasta cieszyła się dużym zainteresowaniem. Niestety, część z głosów w tej sprawie, przyczyniła się bardziej do jej zagmatwania niż do wyjaśnienia. Jeszcze w początkach XX wieku nie wiedziano dokładnie jaki ptak powinien być w herbie. Do tego mylono strony heraldyczne w herbie, czego dowodem było godło miejskie zawieszone niegdyś na ratuszu w Drawnie.

Po lokacji, gdy został wybrany samorząd miasta Drawna, jego oznaką stała się pieczęć, na której wyryto herb miasta. Pieczęć jest najstarszym i najbardziej wiarygodnym źródłem do poznawania herbów. Najstarsza informacja o użyciu przez radę miasta Drawna swej pieczęci pochodzi z roku 1381 i przyłożono ją na dokumencie Wedlów zawierających umowę z opatem z Bierzwnika.

Tarcza herbowa Drawna była dzielona w słup. Po prawej stronie, w złotym polu umieszczano zawsze pół czarnego, zębatego koła. Po lewej stronie w błękitnym polu znajdował się ptak. I właśnie tego pola dotyczy od wielu lat dyskusja heraldyków i historyków. Jaki to ptak znajdował się w lewym polu godła Drawna?

W powojennej literaturze panuje w tej tematyce chaos. Stwierdza się, że w herbie znajdował się żuraw lub łabędź trzymający kamień w szponach uniesionej jednej nogi. Inni podają, iż w tej części herbu znajdował się żuraw lub bocian. Bocian z wężem w dziobie znajdować się miał w herbie Drawna według "Herbarza miast polskich" wydanym w 1994 roku. Czasami traktuje się bociana na równi z łabędziem, co jest nieuzasadnione.

Wizerunek lewego pola herbu Drawna przechodził niezamierzoną ewolucję, będącą efektem złego odczytania rysunku ptaka. Nie znamy wyobrażenia pieczęci średniowiecznej, ale najprawdopodobniej zawierała ona pół koła von Wedlów i żurawia. Używana od XIV do co najmniej końca wieku XVI. Jej kres może wyznaczać któryś z pożarów miasta w końcu wieku XVI. Żurawia mamy potwierdzonego pieczęcią z 1618 roku, która funkcjonowała do około połowy wieku XVII oraz na panoramie miasta wykonanej na początku XVII wieku.

Łabędź jest potwierdzony pieczęcią z 1669 i zapisany w atlasie Gundlinga z 1724 roku. Potem jeszcze wydanym w XIX wieku herbarzu znajdujemy informację, że w herbie znajdował się właśnie ten ptak. Jednakże w tym przypadku oparto się o źródło początków XVII wieku. Zatem łabędź wszedł do herbu Drawna około połowy XVI wieku i zanikał około połowy XVIII wieku.

Potem ponownie powrócono do żurawia, co mamy potwierdzone odciskiem pieczęci z 1779 roku. Dnia 25 czerwca 1937 roku na podstawie pieczęci z 1618 i 1779 opracowano projekt nowej pieczęci miasta. W prawym polu umieszczono koło von Wedlów a w lewym żurawia z podniesionym szponem, w którym trzyma kamień. Stworzona wówczas pieczęć miała średnicę 35 mm i napis w otoku: "Stadt Neuwedel In der Naumark". W pracach nad herbem Drawna wziął udział Curt von Wedel z linii z Krępcewa, a na podstawie pieczęci z archiwum miejskiego, krój herbu opracował dr Korn, heraldyk z Magdeburga. Herb został zatwierdzony 6 lipca 1938 roku przez nadprezydenta Prowincji Brandenburgii. Godło było używane aż do 1945 roku.Herb z około 1939 roku

Herb miasta Drawna ma swoją rozbudowaną symbolikę. Podział pola tarczy na dwie części, zazwyczaj odnosił się do hierarchii. Po prawej stronie (połu herbu Wedlów) znaczniejszej, rycerze von Wedlowie. Wiadomo, że często herb nawiązywał do nazwy miasta. Podobnie było w niemieckiej nazwie Drawna - Neuwedell, w której brzmiało nazwisko "Wedel", rodziny w której herbie od XIV wieku w złotym polu znajdowało się czarne zębate koło.
Żuraw symbolizował czasami długowieczność. Ze względu na jego coroczne powroty, w tradycji chrześcijańskiej łączono go z ideą zmartwychwstania. Żuraw przedstawiony z kamieniem lub kulą w szponie miał znaczenie symboliczne i oznaczał czujność i straż. Żuraw - wartownik stoi na jednej nodze, a w drugiej trzyma kamień, który wypadając ze szponu, budzi zasypiającego ptaka.
Z żurawiem kojarzono takie cechy jak: wzniosłość, szczęście, wróżbę, pobożność, dobrobyt, dobroczynność, uczciwość ale i skąpstwo. Zatem żuraw w herbie Drawna to w małym stopniu odwołanie do miejscowej przyrody, lecz symbol straży i czujności, ponieważ miasto i zamek powstały w miejscu przeprawy przez rzekę, która często pełniła rolę granicy.
Łabędź to symbol wspaniałości, wzniosłości, dobrego życzenia, wierności, człowieka, który realizując swe zamierzenia nie boi się zajrzeć śmierci w oczy. W folklorze skandynawskim ten ptak jest bohaterem pozytywnym, symbolem walki ze złem, magii i przepowiedni. Łabędź występował w dawnym herbie Stormanii. A przecież ród von Wedel wywodził się z Holsztynu i Stormarn, zanim przybył na Pomorze i do Marchii. Ten ptak zatem ma swój uzasadniony historycznie pobyt w herbie miasta Drawna.
I tutaj dochodzimy do zasadniczego pytania? Który ptak znajdował się w tarczy herbowej Drawna w czasach jego lokacji w XIV wieku? Chyba żuraw.

Materiał źródłowy:

„Czasy Wedlów”, Historia Drawna i Tuczna w czasach rodu von Wedel (do polowy XIX wieku), Grzegorz Jacek Brzustowicz, Choszczno 2003.


HERB DRAWNA
(próba interpretacji)


Herb von Wedlów
Herb Drawna nierozerwalnie związany jest z herbem rodziny Wedlów, a to za sprawą lewej połowy jego tarczy, gdzie na żółtym tle umieszczone jest czarne koło z ostrymi wypustkami. Można uznać, że geneza herbu Wedlów tkwi w legendzie o pochodzeniu rodu związanej z kultem boga słońca. Wizerunek tego boga trzyma tarczę z odpowiednią ornamentyką. Zwracając uwagę na ilość "odgałęzień" wewnętrznego ornamentu tarczy oraz na zewnętrzne jej "promienie" i dokonując porównań z herbem Wedlów i z herbem miasta z pierwszej połowy XX wieku, można wyciągnąć wniosek, że herb rodu a szczególnie koło herbowe wywodzi się z wizerunku boga słońca. Wydaje się, że właśnie dlatego lewa połowa tarczy jest koloru słonecznego, czyli żółtego.

Koło z symboliki "słonecznej" przeszło na mechaniczną i w różnych wersjach herbu miasta jest przedstawione jako koło zębate, lub koło z "ostrogami" albo z ostrymi wypustkami, i w tej wersji widnieje w dzisiejszym herbie miasta. Natomiast prawa połowa herbu przedstawia na niebieskim tle żurawia stojącego na jednej nodze trzymającego kamień w szponach podniesionej nogi drugiej. Żuraw według średniowiecznych przekazów, strzegąc stada stoi na lewej nodze, a w drugiej trzyma kamień. Kiedy zaśnie, kamień wypada mu ze szponów i uderza w drugą nogę bądź wywołuje hałas, co powoduje obudzenie ptaka ze snu, dlatego jest on symbolem "czujnego strażnika", ponieważ Drawno było niegdyś miastem pogranicza i wraz ze swoim zamkiem strzegło granicy Brandenburgii. Błękit tła tej części tarczy można odczytać jako błękit jezior, albo również można go odnieść do granicy, która swego czasu przebiegała wzdłuż rzeki Drawy. Całość herbu odnosi się do wspomnianego rodu Wedlów, którzy stali na straży granic państwa i sprawiedliwości oraz bezpieczeństwa swoich dóbr.


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia