Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Kalendarz imprez

  Październik 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  Obsługa techniczna ALFA TV

Wrzesień

UROCZYSTOŚĆ DOŻYNEK POWIATOWO- GMINNYCH W DRAWNIE

Msza Święta w Kościele Parafialnym pod wezwaniem NMP w Drawnie była tradycyjnym początkiem uroczystości dożynkowych, które rozpoczęły się  prawie w południe o godzinie dwunastej trzydzieści 14 września 2013r. Po Mszy Św. korowód dożynkowy z wieńcami gminnymi i powiatowymi  przemaszerował w okolice sceny mobilnej rozstawionej na Placu przy Urzędzie Miejskim, gdzie gospodarz naszej gminy Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski wspólnie z gospodarzem powiatu Starostą Choszczeńskim Lesławem Śliżewskim oficjalnie otworzyli Dożynki Powiatowo-Gminne i od Starostów Dożynkowych: Państwa Katarzyny i Tomasza Buchajczyków- młodych rolników całkowicie zmechanizowanego i zmodernizowanego około 80-cio hektarowego nowoczesnego gospodarstwa rolnego- uroczyście przyjęli symboliczny bochen dożynkowego chleba. Tym poświęconym na Mszy Świętej chlebem wspólnie z wójtami i burmistrzami- gospodarzami gmin Powiatu Choszczeńskiego podzielili się z licznie zgromadzonymi uczestnikami uroczystości.

    We wspólnym świętowaniu uczestniczyli znamienici goście, m.in. Wicewojewoda Zachodniopomorski pan Ryszard Mićko, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Jarosław Rzepa, Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego pani Krystyna Wiśniewska- Bugaj, zastępczyni dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie pani Beata Brejwo-Kuźmicz, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy pan Waldemar Kozłowski, władze Powiatu Choszczeńskiego z Przewodniczącym Rady Powiatu panem Tadeuszem Puczyńskim, Radni Powiatowi, Radni Rady Miejskiej z Przewodniczącym Czesławem Paszkiewiczem, szefowie  instytucji, zakładów pracy, jednostek organizacyjnych, ugrupowań politycznych Powiatu Choszczeńskiego i Gminy Drawno, Księża Parafii, sołtysi, rolnicy oraz sponsorzy.

    Na Placu Wolności z kolei rozlokowała się „Osada Rybacka” będąca efektem realizacji projektu Lokalnej Grupy Rybackiej w Choszcznie ze swoją sceną, „wielkim garem”, w którym ugotowana została pyszna zupa rybna, wędzarniami, w których wędzono różne gatunki ryb, szkoleniami i warsztatami z gotowania zupy rybnej i wędzenia a także z prezentacjami lokalnych twórców rękodzieła, potraw i innych produktów lokalnych zarówno z Powiatu Choszczeńskiego jak i Gminy Drawno.

    Podziękowaniem za zebrane plony były przygotowane przez sołectwa Gminy Drawno i Powiatu Choszczeńskiego przepiękne wieńce dożynkowe. W tym roku organizatorzy zaprosili społecznie działające sołeckie koła i zespoły do udziału w trzech odrębnych konkursach: na najpiękniejszy wieniec gminy, na najpiękniejszy wieniec powiatowy i na powiatowy konkurs przyśpiewek dożynkowych. Jury w składzie: lokalna artystka malarka pani Bogdana Winnicka- przewodnicząca JURY, Kierownik CIT Drawno pani Alicja Łukasik oraz kierownik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego pani Mariola Kołodko z niezwykłym trudem ustaliły kolejność trzech pierwszych miejsc: miejsce I-sze zająłwieniec z Dominikowa, miejsce II-gie – wieniec z KGW Drawno a miejsce III-cie- wieniec KGW Barnimie. Ale wszystkie pozostałe równie piękne wieńce: z Brzezin, Kiełpina i Święciechowa także otrzymały nagrody pieniężne ufundowane przez Burmistrza Drawna.

    Wieniec zwycięski z Dominikowa reprezentujący Gminę Drawno- wziął udział w konkursie wieńców powiatowych, w którym jurorami byli: Radny Powiatowy pan Andrzej Konopelski- przewodniczący, Sekretarz Powiatu pani Lucyna Kamińska oraz kierownik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego pani Mariola Kołodko. W konkursie wzięły jeszcze udział wieńce reprezentujące: gminę Krzęcin –z Sołectwa Żeńsko, gminę Choszczno – z Sołectwa Suliszewo, gminę Pełczyce- z Sołectwa Jagów oraz Gminę Bierzwnik- z Sołectwa Przeczno. Te swoiste dzieła sztuki ludowej sklasyfikowane zostały następująco: miejsce I zająłwieniec z Suliszewa; miejsce II – wieniec z Przeczna amiejsce III - wieniec z Jagowa. Wszystkiewieńce otrzymały wartościowe nagrody.

    Do JURY powiatowego konkursu przyśpiewek dożynkowych zaprosiliśmy dwoje choszczeńskich muzyków: pana Tomasza Jabłeckiego i panią Jolantę Kowalczyk oraz pracownicę Starostwa Powiatowego panią Annę Domańską. Gratulacje i nagrody rzeczowe otrzymały wszystkie licznie reprezentowane zespoły ale zwyciężczyniami podwójnymi- bo i nagrodę publiczności ten właśnie zespół otrzymał- były panie z Koła Gospodyń z Drawna.  Miejsce drugie zajął zespółKGW z Kiełpina a miejsce trzecie-KGW Święciechów. Jury postanowiło wyróżnić także zespół„Pogodna jesień” z Choszcznaoraz Zespół Śpiewaczy„Drawianki”.

    Organizacja uroczystości Powiatowo-Gminnych Dożynek w Drawnie w dużej części sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach programu  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego Instytucją Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

    Projekt złożony przez Starostwo Powiatowe w Choszcznie poprzez Lokalną Grupę Działania ”Partnerstwo Drawy” nosił tytuł Dożynki powiatowe jako sposób na aktywizację społeczną poprzez organizację obchodów tradycyjnych świąt ludowych”.

Poza głównymi organizatorami: Gminą Drawno i Starostwem Powiatowym uroczystość DOŻYNKOWĄ wsparła finansowo, rzeczowo a także własną pracą rzesza instytucji i osób prywatnych, m.in.:

1.      Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

2.      Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”z siedzibą w Choszcznie

3.      Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie

4.      Nadleśnictwo Drawno

5.      Nadleśnictwo Drawsko Pomorskie

6.      Nadleśnictwo Głusko

7.      Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rzecku

8.      Koła Gospodyń Wiejskich i Sołectwa Gminy Drawno

9.      Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Drawnie

10.  Pani Krystyna Filipczak – Święciechów

11.  Pani Małgorzata Żak z Chomętowa

12.  Pani Magdalena Bącelak z Niemieńska

13.  Gmina Pełczyce

14.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Szczecin

15.  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska- Wydział Spraw Terenowych  w Złocieńcu

16.  Drawieński Park Narodowy

17.  Reprezentacje wieńcowe z gmin powiatu choszczeńskiego

18.  Zespoły śpiewacze z powiatu choszczeńskiego.

19.  Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych w Drawnie

20.  Pan Roman Grygorcewicz

Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom oraz instytucjom zaangażowanym w uświetnienie tej uroczystości.

    Dożynki Powiatowo-Gminne w Drawnie były wspaniałym momentem na wręczenie medali „Zasłużony dla Rolnictwa”. Te zaszczytne wyróżnienie wręczył Wicewojewoda Zachodniopomorski Ryszard Mićko panu Janowi Kuźmińskiemu  oraz  panu Kazimierzowi Czapiewskiemu.

    Podczas tej uroczystości rozstrzygnięte zostały jeszcze trzy konkursy. W pierwszym- na „Najpiękniejszy ogród przydomowy” wzięło udział dziewięciu uczestników: z Barnimia: pani Halina Biegniewska, p. Wanda Góralska oraz p. Janina Jakubowska; z Podegrodzia- p. Stanisława Marciniak, z Dominikowa rodzina: p. Paulina Kierszka i Zbigniew Sokalski oraz z Drawna: p. Bogdan Bożko, p. Ewa Dziatko, p. Halina Markiewicz i p. Władysława Słodkowska. Zwyciężył przepiękny ogród pana Bogdana Bożko z Drawna, dwa drugie miejsca ex aequo przyznano pani Janinie Jakubowskiej z Barnimia oraz w Dominikowie rodzinie: Paulinie Kierszka i Zbigniewowi Sokalskiemu. Werdykt JURY uzasadnił jej szef- Przewodniczący  Komisji Rozwoju Społecznego Rady Miejskiej w Drawnie pan Edward Kulesza. Wspólnie z panem Burmistrzem gratulowali wszystkim uczestnikom konkursu i zachęcali do wzięcia liczniejszego w nim udziału w roku przyszłym.

    Kolejny konkurs p.n. ”Bezpieczna wieś” ogłoszony przez Państwową Inspekcję Pracy i Burmistrza Drawna rozstrzygnięty został przez zastępcę Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie pana Waldemara Kozłowskiego wraz ze Starszym Inspektorem Pracy panem Ryszardem Ryszkiewiczem. Piękne dyplomy i albumy książkowe wręczone zostały wszystkim sołtysom gminy Drawno; a na „podium” znaleźli się sołtysi: z Barnimia: p.Halina Biegniewska - miejsce I-sze, z Dominikowa: p. Jan Bandrowski - miejsce II-gie oraz z Zatomia p. Janina Witkowska - miejsce III-cie. Wraz z wartościowymi nagrodami rzeczowymi otrzymali gratulacje zarówno z rąk przedstawicieli OIP jak i Burmistrza Drawna.

    I ostatni z konkursów: „na najatrakcyjniejsze stoisko promocyjne” wygrało KGW z Drawna, a nagrodę ufundowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wręczyła wicedyrektor ARiMR pani Beata Brejwo-Kuźmicz. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim pozostałym organizatorom stoisk, z których każde było inne i każde niesłychanie atrakcyjne: KGW Kiełpino, Krystyna Filipczak- Sołectwo Święciechów Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Sołectwo Zatom p. Małgorzata Żak- Sołectwo Chomętowo, p. Magdalena Bącelak, sołectwo Drawno i Kopystki Pełczyce.  

    Na całym terenie centrum Drawna nie zabrakło innych atrakcji. Dla dzieci stworzono możliwość bezpłatnej zabawy w „miasteczku dmuchańców”, można było także zmierzyć sobie ciśnienie i dokonać pomiaru poziomu cukru w namiocie Powiatowego Koła Diabetyków w Choszcznie; a w namiotach wystawienniczych: Nadleśnictwa Drawno, Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie, Drawieńskiego Parku Narodowego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ARiMR –u było mnóstwo reklamowych gadżetów, możliwości wzięcia udziału w konkursach, poczęstunku  (m.in. dzik w namiocie Nadleśnictwa Drawno- drugi- bo pierwszego ustrzelił p. Roman Grygorcewicz a jego sprawienie ufundował Burmistrz Drawna).

    Fantastyczną zabawę p.n.”Biesiada Polska” zapewniła grupa Agencji Artystycznej Moc.Art. Janusz Blecharz z Krakowa, która bawiła wszystkich przez dwie i pół godziny a wieczorem dużą porcję humoru zapewnił nam znany i lubiany kabaret „KOŃ POLSKI” z Koszalina. Do późnych godzin nocnych przy zespole „Joli i Darka” parkiet pełen był osób tańczących.

Raz jeszcze składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Powiatowo-Gminnych Dożynek DRAWNO 2013!

Tekst: Dyr. DOK Drawno Anna Hińcza-Gnysińska

Foto: Joanna Jędrasik

Konferencja popularno-naukowa z okazji 700-lecia Drawna

W piątek, 27 września 2013 roku od godziny 9.00 w Drawieńskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta konferencja popularno-naukowa z okazji 700-lecia Drawna. Na tę okazję został przygotowany bogaty program historyczny, którego tematem było „DRAWNO – NEUWEDEL”. Z historii miasta i szlachty nowomarchijsko-pomorskiej”. Na zaproszenie Burmistrza Drawna Andrzeja Chmielewskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drawnie Czesława Paszkiewicza i Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Choszczeńskiej reprezentowanego przez Prezesa dr Bogdana Wojciecha Brzustowicza pod patronatem honorowym Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych w osobie prof. dr. hab. Ryszarda Tomczyka,przybyło liczne grono dostojnych gości:

- Radna Sejmiku Zachodniopomorskiego Krystyna Wiśniewska-Bugaj,

- Wicestarosta Choszczeński Bogdan Wojciech Brzustowicz,

- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Roman Lubiniecki,

- wójt gminy Bierzwnik Władysław Kowalczyk,

- Dyrektor Wydziału Kultury w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie Jacek Jekiel,

- Zastępca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie Beata Brejwo-Kuźmicz,

-  Zastępca Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie Andrzej Matyjaszek,

- Szef Biura Dyrektora Naczelnego Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie Janusz Ziomek,

- Radni Powiatowi,

- przedstawiciele instytucji powiatowych: Komendy Powiatowej Policji, Urzędu Skarbowego, Powiatowej Straży Pożarnej, ARiMR,

- Ks. Proboszcz  Parafii Barnimie Wojciech Kozub,

- przedstawiciele instytucji okolicznych gmin,

- Radni Rady Miejskiej i pracownicy Urzędu Miejskiego w Drawnie,

- przedstawiciele drawieńskich placówek oświatowych, kulturalnych i organizacji pozarządowych a także sołtysi i mieszkańcy gminy Drawno.

Otwarcia uroczystej Konferencji dokonał Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski, który po powitaniu gości i mieszkańców odczytał okolicznościowe przemówienie, które brzmiało:

„Rok 2013 dla mieszkańców Gminy Drawno jest rokiem wyjątkowej rocznicy. To rok Jubileuszu 700-lecia Drawna.  To wydarzenie, to czas do refleksji nad minionym okresem.

Historię każdego miasta na przestrzeni dziejów tworzą ludzie. I tak też jest w przypadku Drawna.

Przez wiele wieków tworzono w naszym mieście wspaniałe obiekty, budowano tradycję i kulturę. Dzisiaj możemy korzystać z pozostawionych nam przez wcześniejsze pokolenia wszystkich dobrodziejstw. Wiele instytucji i mieszkańców żyjących w naszym mieście na przestrzeni tych 700 lat istnienia wpisało się w jego pejzaż złotymi zgłoskami.”

W kolejnym fragmencie odniósł się do mieszkańców:

„Drodzy goście i mieszkańcy, w ciągu całego 2013 rokuwiele uroczystości, spotkań, wystaw i innych okazjonalnych imprez udało się nam zorganizować, utrwalając tym samym pamięć o ciekawej historii naszego grodu. Utrwalenie pamięci o tych, którzy ją tworzyli, to był nasz wspólny obowiązek i dziękuję Wam za to. Jubileusz miasta to święto mieszkańców, mamy nadzieję, że wielu z Was wybrało coś z tej bogatej oferty dla siebie”.

Dalej zaznaczył:

„Przypomnijmy, że początki miasta Drawna sięgają co najmniej XIV wieku i było ono siedzibą możnego na Pomorzu i w Nowej Marchii rodu Wedlów. Wedlowie także zamienili wspomnianą po raz pierwszy w źródłach pisanych 29 września 1313 roku osadę handlową „Wedele”  w miasto „Neuwedel”. Po tych odległych wydarzeniach pamiątką jest herb naszego miasta, który przedstawia połowę czarnego koła Wedlów w prawym polu, i żurawia w polu lewym. W tym roku nowy wzór flagi Drawna wraz z herbem uzyskał pozytywną opinię przez Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych nowy.”

W przemówieniu Burmistrz  podkreślił:

„Jubileuszowy 2013 rok dobiega końca. Jubileusz miasta jest okazją do przypomnienia dziejów miasta, podkreślenia jego dorobku i zaakcentowania tradycji lokalnych. Obfitował w wydarzenia dotyczące głównie spraw kulturalno-artystycznych i sportowych, ale  także dotyczące działalności inwestycyjnej. Przypomnę, iż rok jubileuszowy Drawna otwierała uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Drawnie w dniu 18 stycznia 2013 r., podczas której zostały przypomniane najważniejsze momenty z historii Drawna. Dzisiaj, 27 września, 700 lat od pierwszej wzmianki o Drawnie, kulminacją naszego jubileuszu jest konferencja popularno-naukowa, w której biorą udział przedstawiciele rodu Wedlów, Arnimów i znamienici historycy.  

Drawno pięknieje i rozwija się, a dzieje się tak dlatego, że zdecydowana większość mieszkańców naszego grodu kocha swoje miasto i rozumie, że tylko ciężką, konsekwentną pracą i we wspólnych działaniach można zrobić coś dobrego i zostawić po sobie dorobek dla przyszłych pokoleń.”

W końcowej części wystąpienia Burmistrz podziękował wszystkim tym, którzy zaangażowali się w organizację i uświetnienie jubileuszu 700-lecia Drawna.

Uroczysta sesja była również znakomitą okazją do wręczenia Odznaki Honorowej „Za zasługi dla miasta i gminy Drawno” Panu dr Grzegorzowi Jackowi Brzustowiczowi.

W dalszej części Konferencji o historii miasta w minionych siedmiu wiekach mówili w swoich wystąpieniach przedstawiciele rodu Wedlów, Arnimów i szacowni historycy. Konferencji przewodniczył dr  Bogdan Wojciech Brzustowicz – Wicestarosta Choszczeński,   a podzielona została na trzy panele tematyczne.

W pierwszym – „Neuwedel. Z dziejów dawnych”, mgr Karolina Bucka przedstawiła wykład nt. „Gminy Drawno w starożytności”, a dr Sławomir Słowiński  oraz mgr inż. arch. Tatiana Balcerzak nt. przeprowadzonych badań archeologicznych „Zamku w Drawnie”.

W panelu drugim pt.: „Wkład rodów szlacheckich w rozwój Drawna, Nowej Marchii i Pomorza”, referat nt. historii rodziny Wedlów, założycieli Drawna wygłosiła  dr Vita von Wedel, dr Bogdan Wojciech Brzustowicz – „Wedlowie z Drawna na Kartach kroniki Jana Długosza”, prof. dr hab. Edward Rymar – „Epizod pomorski Drawna i Wedlów drawieńskich w II połowie XV wieku”, a dr Grzegorz Jacek Brzustowicz – „Wedlowie w czasach wojny trzydziestoletniej”.

W panelu trzecim pt.: „Drawno. Dzieje nowe” o współczesnych losach mieszkańców Drawna i okolic mówili: przedstawicielka rodziny Arnimów z Niemieńska – Friderike von Buddenbrock, dr Wolf Christian von Wedel-Parlow, ppłk. Andrzej Szutowicz, a mgr Tomasz Jabłecki o  życiu kulturalnym powojennego Drawna. W wykładzie na temat  „ Gmina Drawno, jako przykład funkcjonowania małych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i w Unii Europejskiej” mogliśmy usłyszeć prof. dr. hab. Ryszarda Tomczyka, a dr. inż. Paweł Bilski przedstawił znaczenie i przyszłość turystyczną Drawna.

Miłym akcentem kończącym Konferencję była degustacja potraw lokalnych przygotowana przez Panią Krystynę Kowanek „Potrawy znad Drawy” oraz koncert muzyczny Chóru Kameralnego „A VISTA” ze Szczecina przy akompaniamencie trio instrumentalnego ATELIER w połączeniu z utworami  Pana Jerzego Lisieckiego i Władysława Łazuki (twórcy lokalni).

Gościom i uczestnikom Konferencji z okazji 700-lecia Drawna, dziękujemy za przybycie.

Tekst: Alicja Łukasik

Zdjęcia: Marcin Bielatko

28 września – dzień drugi kulminacji obchodów 700-lecia Drawna -  Roku Pańskiego 2013

W samo południe scena mobilna rozstawiona przy uliczce przylegającej do Placu Wolności rozbrzmiewać zaczęła dźwiękami piosenek i pieśni ludowych, na które w roku obchodów 700-lecia Drawna Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej zaprosiło laureatów sześciu edycji Festiwalu Piosenki Ludowej.  Zaproszenie wystosowane zostało do:

Zespołu wokalno-instrumentalnego KGW ze Święciechowa, który to zespół był laureatem pierwszego przeglądu w roku 2008

Zespołu „Stawnianki” ze Stawna- laureata roku 2009 i 2011

Śpiewaczego Zespołu Folklorystycznego „Kalina” z Kobylanki –laureata roku 2010

Zespołu Wokalno-Instrumentalnego „Kapela Rycha” z Nowogardu, laureata roku 2013

Zespołu „Dębniacy z Dębna”, laureata roku 2013.

Nie wszyscy, niestety, mogli zaproszenie przyjąć. Pierwszym zespołem, który wystąpił gościnnie na początku prezentacji (jak co roku) był zespół „Brzezinki” reprezentujący Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach. Kolejnym był pierwszy laureat – KGW Święciechów, który istnieje od roku 2006; reprezentujący Gminę Drawno. Następnie radośnie rozbrzmiały ludowe pieśni w wykonaniu istniejącego 39 lat zespołu „Kalina” z Kobylanki prowadzonego przez pana Stanisława Robaka. Na zakończenie w dwóch występach gościnnie zaprezentowały się „Drawiczanki”; zespół działający przy KGW w Drawnie oraz sekcja artystyczna Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszyscy uczestnicy z rąk Burmistrza Drawna Andrzeja Chmielewskiego oraz Prezesa TPZD Mariana Kuca otrzymali pamiątkowe dyplomy i gadżety 700-lecia.

Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród w konkursie lotów gołębi organizowanym przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych 14 września br.  ze Szczecina do Drawna.

Zwycięzcy w kategorii indywidualnej: 1m. Władysław Komorowski z Barnimia; 2 m. Andrzej Piłatowski z Drawna; 3 m. Gabryjela Kuźmińska; 4 m. Hubert Dąbrowski z Dominikowa; 5 m. Tomasz Kuźmiński z Drawna.

Zwycięzcy w kategorii drużynowej: 1 m. Władysław Komorowski; 2 m. Andrzej Piłatowski; 3 m. Gabryjela Kuźmińska.

Wraz z panem Burmistrzem Drawna nagrody wręczał Jan Kuźmiński-sołtys Drawna i jednocześnie radny Powiatu Choszczeńskiego.

Organizatorzy konkursu składają podziękowanie za wsparcie imprezy Burmistrzowi Drawna, Andrzejowi Michałkowi z Drawna oraz Firmie „PRIMA” z Torunia.

A kole godziny 14.00 na scenie zamkowej pojawił się cudny, iż ócz oderwać niemożnością było, dwór niedorosłych dworzan- zarówno męskie pacholęcia to były, jak i dziewuszki dorodne- otaczający Władze drawieńskie ustrojone świątecznie w osobach panującego na Urzędzie Burmistrza Andrzeja Chmielewskiego oraz Przewodniczącego Rajców naszych Czesława Paszkiewicza.

Nagle głos posłyszał się wokoło:

„Jest jesień roku pańskiego 1313. Przez ziemie bogate w zwierza, lasy nieprzebyte, rybne jeziora i rzeki podróżuje w asyście najemnej ochrony, dam dworu i ciężkozbrojnych poseł brandenburski. Ludność przygotowuje się do zimy, trwają polowania, zbieranie płodów rolnych, przygotowywanie mięs i warzyw na długie i zimne wieczory. Zapasy drewna, ryb wędzonych, mięsa przygotowywanego na różne sposoby stają się coraz większe i wydaje się że zimową porą nie zabraknie mieszkańcom ani ciepła w domach ani głód pod strzechy nie zawita. Poseł przemierza bogatą krainę z misją ważną zarówno dla mieszkańców Drawna jak i dla Brandenburgii. Orszak przybywa do Grodu i udaje się do siedziby władz…”

I powitały tak znamienitych gości, na wniosek rodu rycerskiego VON WEDEL  delegowanych przez Margrabiego Brandenburskiego Władze nasze, a w zamian usłyszały, że delegacja świetna przybyła z pismem, na mocy którego od dnia jego wręczenia, miejscowość Neven Wede staje się miastem- Drawnem zwanym i od tej chwili ma prawa i obowiązki z tego wynikające.

I Poseł najznamienitszy, odczytawszy treść pisma owego w przytomności zgromadzonej na rynku gawiedzi wszelakiej,  wręczył Władzom ten glejt pieczęciami opatrzony, coby go dla potomnych zachować.

A One przyjęły pismo ważne i większej jeszcze wagi obietnicę złożyły:

„Ja Burmistrz grodu Drawno przyjmuję na swe barki ten zaszczyt wielki i uczynię wszystko, aby moim ziomkom żyło się tu dostatnie; dobra wszelakiego było w bród a wróg każdy odpychany był  daleko poza granice nasze”

„Ja Przewodniczący Rajców Miejskich Drawna w swoim i ich imieniu przyrzekam, iż  wszelkich nadanych praw, przywilejów i obowiązków  strzec będziem, by Drawno pod zarządem naszym rosło w siłę teraz i przez wieki następne.”

I aby potwierdzić przysięgę ową, z potężnej bombardy huk na całe miasto uczynili, aż radować się począł lud wszelaki na rynku zgromadzony i w pląsy taneczne ruszyły przepięknie ustrojone mizernego wzrostu dworzanie przedszkolakami zwane …

A nie był to koniec jeszcze łask margrabiowskich i całego rodu VON WEDEL, boć w ramach wsparcia wojskowego i pomocy,  by ład i porządek na ziemiach miasta utrzymać, przekazali pod rządy Władz naszych wojów zbrojnych zwących się „SFORA 05”  wraz z rumakami wspaniałymi co to ni strachu ni zmęczenia nie znają…

Woje owe, przegalopowawszy przez centrum Miasta Nowego rumakami czarnymi a błyszczącymi, w stajni przy ratuszu je zostawili, rynek cały oblegli a dwóch z nich na najbarzej zwrotnych i prędkich rumakach kunsztu swojego możliwości pokazało, aż dym gryzący w nozdrza zgromadzonych bił i z ócz łzy wyciskał.

I ogłoszony został turniej walk pieszych o pierścień Margrabiego a po potyczkach, by siłę i męstwo mieszkańców nowego miasta Drawnem zwanego wykazać, naczęte zostały zawody: był i rzut drągiem-„zapałką” zwanym, oszczepem, strzelanie z łuku i przeciąganie liny. I ze straganem kupce jakoweś się rozłożyły pokazując wyroby ludu swojego i przedmioty użytku wszelakiego. W strojach pradawnych zagrał i zaśpiewał zespół muzyki „Flauto Dolce” z miasta Drezdenkiem zwanego a ku końcowi dnia tego radosnych obchodów teatrum wspaniałe (Teatr Rozrywki Trójkąt z Zielonej Góry)  tytułem „Dawno, dawno temu” zabawiło i młodych i leciwszych wiekiem.

W organizacji uroczystości obchodów kulminacji 700-lecia lokacji Drawna oprócz już wyżej wymienionych mieli swój udział:

Pomorska Grupa Odtwórstwa Historycznego z siedzibą w Strzelinku

Przedszkole Miejskie w Drawnie

pan Tomasz Zienda (SFORA 05)

Centrum Informacji Turystycznej „Spichlerz” w Drawnie

Pani Sołtys Zatomia Janina Witkowska

Zespół „No Problem” z Dobiegniewa-nagłośnienie

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i bardzo gorąco dziękujemy tym, którzy nam w przygotowaniu i realizacji całego przedsięwzięcia pomogli.

                                                                                                                         Tekst:  Anna Hińcza-Gnysińska

Zdjęcia: Alicja Łukasik

Sprawozdanie z Zawodów Wędkarskich (Spinningowych) "Z Okazji 700-lecia Drawna"

Dnia 29.09.2013r. na jeziorze Adamowo odbyły się Zawody Spiningowe z okazji 700-lecia Drawna, które odbyły się ze środków pływających. W zawodach uczestniczyło 62 wędkarzy z Drawna oraz zaproszeni goście z innych kół wędkarskich. Oficjalnego otwarcia dokonał burmistrz miasta p. Andrzej Chmielewski życząc wszystkim dobrych połowów i przyjemnego spędzenia wolnego czasu nad wodą. Prezes Koła PZW w Drawnie, Mirosław Hynek przedstawił sprawy organizacyjne odnośnie regulaminu PZW oraz omówił przebieg zawodów. Następnie zawodnicy zostali poczęstowani grochówką by dzielnie mogli walczyć w zawodach, które trwały 5 godzin (od godz. 800 – do godz. 1300). Sędzią głównym zawodów był Jarosław Lisowski, a sędzią pomocniczym był Mirosław Hynek. Pogoda była rewelacyjna. W trakcie trwania zawodów został po raz pierwszy złowiony sum o długości 90 cm. Szczęśliwym wędkarzem okazał się Robert Szuster ze Stargardu Szczecińskiego, który po raz pierwszy złowił tak dużą rybę, która dała mu pierwsze miejsce uzyskując 2100 pkt. Drugie miejsce zajął Stodolisk Jerzy z Drawna, który uzyskał 1800 pkt. Trzecie miejsce zajął Andrzej Ochlik, który uzyskał 1150 pkt. Czwarte miejsce zajął Sebastian Jakubowicz z Choszczna, który uzyskał 900 pkt. Piąte miejsce zajął Włodzimierz Tyczewski z Wygonu, który uzyskał 460 pkt. Szóste miejsce zajął Adrian Słodkowski z Drawna, który uzyskał 330 pkt. Siódme miejsce zajął Marek Kaczmarkiewicz ze Stargardu Szczecińskiego, który uzyskał 310 pkt. Ósme miejsce zajął Mateusz Kotowicz z Koła PZW Wygon, który uzyskał 260 ptk. Dziewiąte miejsce zajął Krzysztof Fajger z Kalisza Pomorskiego, 230 pkt. Dziesiąte miejsce zajął Waldemar Felusiak z Choszczna, który uzyskał 150 pkt. Trzynaste miejsce zajął Edmund Felusiak z Choszczna, z wynikiem 150 pkt.

Drużynowo pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Stargardu Szczecińskiego w składzie Robert Szuster, Marcin Dunal i Mirek Kaczmarkiewicz (2100 pkt). Drugie miejsce zajęła drużyna z Drawna w składzie Jerzy Stodolski , Hieronim Zawadzki i Daniel Karol (1800 pkt). Trzecie miejsce zajęła drużyna z Drawna, w składzie Andrzej Ochlik, Grzegorz Wolniak i Marek Hynek (1150 pkt), czwarte miejsce Wygon (870 pkt), piąte miejsce Choszczno (390 pkt).

Największego szczupaka złowił Andrzej Ochlik z Drawna (59 cm), największego okonia złowił Adrian Słodkowski z Drawna (32 cm), a najlepszą wędkarką była Magdalena Siwko z Rzecka.

Po zakończeniu połowu Burmistrz Miasta i Gminy Drawno wraz z Prezesem Koła PZW w Drawnie dokonali uroczystego wręczenia pucharów i nagród. Imprezę zakończono tradycyjnie wspólnym posiłkiem.

Tekst: Zarząd Koła PZW w Drawnie

Foto: Joanna Jędrasik


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia