Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Kalendarz imprez

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        Obsługa techniczna ALFA TV

13-02-2020 | UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW "DRAWIEŃSKIEGO DNIA OSADNIKA I KOMBATANTA"- 12 LUTEGO 2020r.

Tegoroczne obchody Dnia Osadnika i Kombatanta poświęcone 75 rocznicy Wyzwolenia Ziemi Drawieńskiej (w wyjątkowo trudnych  warunkach pogodowych) rozpoczęły się, jak co roku,  na Skwerze Artylerzystów Polskich w Drawnie.

Pod Pomnik Poświęcony Tym, Którzy Przywrócili Tę Ziemię Macierzy wprowadzone zostały Poczty Sztandarowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim im. pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 r oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawnie.

Następnie głos zabrał gospodarz gminy Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski, witając zgromadzonych pod pomnikiem reprezentantów środowisk miasta i gminy Drawno oraz mieszkańców. Do dramatycznej historii osadnictwa, także swojej rodziny, nawiązał w swoim wystąpieniu Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego p. Olgierd Kustosz.

W asyście uczniów klasy wojskowej LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim im. pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001r. wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele następujących instytucji, organizacji, szkół, zakładów pracy i stowarzyszeń:

 1. W imieniu Kombatantów Armii Krajowej oraz Stowarzyszenia Osadników Ziemi Drawieńskiej uczniowie Liceum Ogólnokształcącego klasy wojskowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim im. pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 r. z majorem Andrzejem Kowalewskim 
 2. W imieniu Województwa Zachodniopomorskiego delegacja wraz z Wicemarszałkiem p. Olgierdem Kustoszem
 3. Delegacja Starostwa Powiatowego w Choszcznie z p. Starostą Wiolettą Kaszak
 4. Przedstawiciele władz drawieńskich: Burmistrz Drawna p.Andrzej Chmielewski, Przewodniczący RM p.Aleksander Dementiew oraz Burmistrz Recza p. Wiesław Łoński
 5. Delegacja I Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu, Skład Materiałowy w Drawnie -z kierownikiem Składu majorem  Ireneuszem Taborem i zastępcą kierownika kapitanem Krzysztofem Ulikowskim
 6. Kierownik Posterunku Policji w Drawnie aspirant sztabowy Jarosław Michalak
 7. Delegacja Drawieńskiego Parku Narodowego z wicedyrektor p. Małgorzatą Górną                                                                       
 8. Delegacja Nadleśnictwa Drawno z Nadleśniczym p. Sławomirem Wenclem
 9. Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku p. Kazimierz Czapiewski
 10. Delegacja Przedszkola Miejskiego w Drawnie z dyrektor p. Zofią Radziwoń
 11. Delegacja Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie
 12. Delegacja Biblioteki Publicznej w Drawnie z dyrektor p. Barbarą Zajączkowską
 13. Delegacja Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach z dyrektorem p. Łukaszem Szczyżem
 14. Delegacja Środowiskowego Domy Samopomocy w Drawnie z kierownikiem p. Anną Kozłowską
 15. Delegacja Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego / oddział w Drawnie, z dyrektor p. Ewą Paszkowską
 16. Delegacja Polskiego Stronnictwa Ludowego gminy Drawno
 17. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej p. Marian Kuc
 18. Delegacja Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – z wiceprezesem p. Janem Michniewiczem i Gminnej Rady Seniorów  - z przewodniczącą p.Tadeją Hołownią
 19. Delegacja Drawieńskiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego
 20. Delegacja Drawieńskiego Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego  z prezesem p. Tomaszem Maciągiem

Prowadząca uroczystość dyrektor DOK podziękowała: Delegacjom za złożone wiązanki i wieńce, Pocztom Sztandarowym,  uczniom klasy wojskowej za pełnienie warty pod pomnikiem,  państwu Maciąg za pomoc organizacyjną oraz Wszystkim zgromadzonym za obecność.

      Uroczystość zakończył moment wyprowadzenia pocztów sztandarowych. Wszyscy zaproszeni zostali do Sali Biesiadnej Drawieńskiego Ośrodka Kultury na ciąg dalszy obchodów, które rozpoczęły się emisją filmu prezentującego inwestycje zrealizowane w mieście i gminie Drawno w minionym roku.

Duchową ucztę zapewnił koncert nawiązujący do obchodów 75 lat muzyki rozrywkowej Pomorza Zachodniego prowadzony przez moderatora p. Dariusza Koronczewskiego z zaprzyjaźnionej z gminą firmy BBK Oprawa Muzyczna ze Szczecina. Zaprezentowane zostały utwory z repertuaru artystów związanych w ciągu powojennych lat z naszym województwem: zespołu FILIPINKI, Anny Jurksztowicz, Wioletty Willas oraz Czesława Niemena. Świetnie ten rozrywkowy repertuar  współgrał z „żywą” muzyką wykonywaną przez szczecińskich artystów. W koncercie zaprezentowały się wokalistki: Dianna Domagała, Joanna Rosa,  Daria Górska; na flecie grała Iwona Radin-Rutkowska, na wiolonczeli - Katarzyna Kupny, na skrzypcach - Aleksandra Górska, na altówce - Włodzimierz Radin-Rutkowski a na instrumencie klawiszowym - Michał Wiśniewski. Prezentacją utworów z repertuaru Czesława Niemena urzekła obecnych skrzypaczka p. Maria Radoszewska.

W kolejnej części uroczystości, na tle prezentacji multimedialnej przygotowanej przez sekretarz Mariolę Kowalewską i lektoratu Elżbiety Bacztub-Bakiewicz wręczone zostały najpierw odznaki honorowe „Za zasługi dla miasta i gminy Drawno” a następnie „Drawieńskie Żurawie”

Wszystkie wyróżnienia wręczyli przedstawiciele naszych drawieńskich władz: Burmistrz Drawna p. Andrzej Chmielewski, Przewodniczący RM p. Aleksander Dementiew w towarzystwie Starosty Choszczeńskiego p. Wioletty Kaszak.

Odznaka honorowa „Za zasługi dla miasta i gminy Drawno”, na wniosek Burmistrza Drawna, została przyznana Uchwałą Rady Miejskiej w Drawnie  p. Jerzemu Białachowi.

Pan Jerzy Białach to artysta malarz, amator, animator kultury, społecznik, przyjaciel szkół i klubów plastycznych.

Liczący sobie 83 lata artysta urodził się na Kujawach. Już od dzieciństwa interesował się malarstwem realistycznym, rysunkiem, akwarelą, grafiką i drzeworytem. W swoich obrazach starał się ukazywać piękno otaczającej przyrody, zabytkowej architektury i pejzaży. Malował także portrety ludzi i zwierząt. W swoim dorobku posiada ponad 2 tysiące prac. Ponad 150 z nich podarował na cele charytatywne. Jego prace wystawiane były na ponad 90 wystawach w kraju i za granicą m.in. w Brazylii, Argentynie, Kanadzie, Włoszech, Szwecji czy Austrii. Jest autorem albumów, w tym m.in. „Ziemia Choszczeńska w grafice”, „Dworki, pałace, zamki i kościoły ziemi choszczeńskiej”.

Pan Jerzy zaliczany jest do grona liderów choszczeńskiej kultury. Na jego twórczości zyskała również ziemia drawieńska i jej mieszkańcy. Dziś jego prace można zobaczyć w placówkach kulturalno-oświatowych powiatu i gminy Drawno.

Choć ulubionym tematem pana Jerzego są konie, to należy go cenić za portrety, akty, martwą naturę, a przede wszystkim za uwiecznienie i propagowanie walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych ziemi drawieńskiej i Drawieńskiego Parku Narodowego. Wielokrotnie przyjmowane zaproszenia na drawieńskie imprezy promocyjne ukazywały piękno ziemi drawieńskiej poprzez wystawy plenerowe prac pana Jerzego. Bardzo dużo z nich poświęconych było gminie Drawno.

Kolejna odznaka, na wniosek Drawieńskiego Koła Nr 21 Stowarzyszenia Saperów Polskich, została przyznana panu Gerardowi Sopińskiemu

Pan Gerard Sopiński urodził się w 1970 r. w Pyrzycach. Jest absolwentem Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Pyrzycach. W 1991r. wstąpił w szeregi Policji Państwowej, w której pracował na wielu odpowiedzialnych stanowiskach od dzielnicowego w Szczecinie i Pełczycach po stanowisko dochodzeniowo-śledczego. W latach 01.09.2006 r. – 10.06.2013 r. był kierownikiem jednostki (Posterunku Policji) w Pełczycach. Od 11.06.2013 r. przebywa na emeryturze.

Pan Gerard jest regionalistą- hobbystą i poprzez zaangażowanie w redagowanie „Kawaliery” wniósł wiele do poznania dziejów ziemi drawieńskiej. Jako współredagujący „Kawalierę” ma niewątpliwe zasługi wydawnicze i popularyzacyjne biuletynu. Dzięki niemu biuletyn zachował swoją dotychczasową formę. Brał udział m.in. w wyjaśnianiu kwestii żydowskiej od Pełczyc po Drawno, czy w przedsięwzięciach mających udowodnić stacjonowanie broni V2 w Drawnie, wyjaśniających martyrologię jeńców i robotników przymusowych na tej ziemi, wyjaśniał kwestie tragedii lotniczych jakie miały miejsce w latach 1944-1945. Brał czynny udział w poszukiwaniach śladów tragedii Wielkiej Wojny, także na ziemi drawieńskiej. Poprzez dystrybucję „Kawaliery” w gminie Pełczyce propaguje „Ziemię Drawieńską” poza regionem.

To samo Drawieńskie Koło Nr 21 Stowarzyszenia Saperów Polskich wnioskowało o przyznanie odznaki honorowej panu Kazimierzowi Władysławowi Czapiewskiemu

Pan Kazimierz Władysław Czapiewski z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Rzecku związał się od razu po studiach. W spółdzielni przeszedł różne szczeble wtajemniczenia zawodowego – od magazyniera, poprzez kierownika, zastępcę przewodniczącego rady Nadzorczej RSP, zastępcę Prezesa RSP Rzecko, a od 2006r. jest jej Prezesem.

            Sprawnie kieruje połączoną działalnością wielokierunkową tj. rolniczą,  pozarolniczą oraz handlem. Dzięki niemu Spółdzielnia stale rozwija się i inwestuje podnosząc jakość i efektywność swojej produkcji a osiąganie bardzo dobrych wyników finansowych i gospodarczych znalazło uznanie m.in. „Pulsu Biznesu”, który wielokrotnie przyznał jej prestiżowy tytuł „Gazela Biznesu”. Kilkukrotnie także, reprezentując Spółdzielnię, pan Prezes odebrał Medal Europejski nadany  przez Komitet Integracji Europejskiej.

Pan Kazimierz jest osobą widoczną i znaną w całym regionie choszczeńskim, w tym także drawieńskim, a w branży zawodowej – w Polsce i poza jej granicami. Jako Prezes RSP dla wielu dziesiątek osób, wśród których są mieszkańcy naszej gminy, jest rękojmią spokoju socjalnego.

Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi powiatu choszczeńskiego, wśród których są również organizacje i instytucje drawieńskie. Dzięki Jego współdecydowaniu RSP w Rzecku wielokrotnie wspierała Szkołę Podstawową w Drawnie, Caritas w Barnimiu, Koło Gospodyń Wiejskich w Kiełpinie czy organizację Dożynek Gminnych w Drawnie. Spółdzielnia przyczyniła się do zakupu okien i remontu generalnego w świetlicy wiejskiej w Kiełpinie, a także wspiera ją w bieżącej działalności.

Ostatnią z wręczanych tego dnia odznak honorowych „Za zasługi dla miasta i gminy Drawno” przyznaną na wniosek Miejskiego Klubu Sportowego Drawa Drawno otrzymała pani Irmina Olejnik-Czerwonka.

Pani Irmina Olejnik-Czerwonka jest osobą aktywną na terenie gminy Drawno, zarówno jako radna Rady Miejskiej w Drawnie (kadencja 2010-2014), członek rady sołeckiej sołectwa Barnimie (kadencja 2010-2014), ale także mocno zaangażowana w pracę na rzecz sfery pożytku publicznego m.in. poprzez członkostwo w stowarzyszeniu DRAWNO POMAGA. Od roku 2014 wchodzi w skład Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przewodniczy tej radzie już drugą kadencję, przenosząc wiedzę i doświadczenie z pracy na terenie gminy Drawno na poziom wojewódzki, aby służyć pomocą innym organizacjom, ale także wspierać organizacje drawieńskie pokazując i rozpowszechniając dobre praktyki i rozwiązania podpatrzone u innych.

            Od 2012 roku (do 2019 roku) była pierwszą w powiecie i jedną z pierwszych w województwie prezesem Miejskiego Klubu Sportowego DRAWA Drawno. Jako Prezes Klubu napisała i zrealizowała kilkanaście projektów unijnych, ministerialnych, pozyskała kilka dotacji i grantów, czego wynikiem było doposażenie Klubu w sprzęt sportowy. Dodatkowo realizowała projekty dotyczące organizowania letnich półkolonii dla dzieci z sołectwa Barnimie, wakacyjnych zajęć z tenisa ziemnego i piłki nożnej dla mieszkańców gminy Drawno i wiele innych aktywności. Od 2016 roku współpracuje z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Regionu Stargardzkiego.

Pani Irmina Olejnik – Czerwonka jest osobą, której wiedza i doświadczenie przekładają się na realne, wymierne korzyści dla mieszkańców, ale także stanowi przykład bezinteresownej pracy na rzecz Gminy.

Statuetkę - DRAWIEŃSKIE Żurawie  otrzymała pani Beata Wasilewicz.

Pani Beata Wasilewicz urodziła się w Drawnie i z Drawnem związane jest jej całe dotychczasowe życie. Po Szkole Podstawowej rozpoczęła sześcioletnią naukę w Studium Wychowania Przedszkolnego, następnie podniosła kwalifikacje kończąc studia na Uniwersytecie Szczecińskim o kierunku pedagogika wczesnoszkolna. Pracę w Przedszkolu Miejskim w Drawnie podjęła w 1988 roku, gdzie do dnia dzisiejszego wychowuje najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

W ramach wzbogacania  swojego warsztatu pracy realizuje różne formy doskonalenia zawodowego związane z potrzebami przedszkola oraz własnym rozwojem. W pracy wykorzystuje kreatywne metody pracy z dziećmi, które umożliwiają ich naturalny  i wszechstronny rozwój. Jest współautorką programu innowacyjnego dla Przedszkola Zastosowanie Darów Froebla w Dziecięcej Matematyce wg koncepcji prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Pani Beata bardzo lubi muzykę i taniec, i właśnie te zainteresowania wykorzystuje w pracy z dziećmi przygotowując je do wielu występów w przedszkolu i podczas imprez w środowisku lokalnym m.in. Dzień Mamy i Taty, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Babci i Dziadka. Przygotowywane przez nią przedstawienia zawsze uatrakcyjniają lokalne imprezy, czyniąc je barwniejszymi i weselszymi. Bardzo często w przedstawienia angażuje rodziców i sama również bierze w nich udział.

Dzieci przygotowujące pod jej kierunkiem prace plastyczne na różnorodne konkursy są bardzo często nagradzane i wyróżniane.

Jest osobą koleżeńską, pomocną młodym nauczycielom, zawsze chętną do współpracy.

Będąc koordynatorem ds. pomocy psychologiczno –pedagogicznej dba o prawidłowe działania dotyczące udzielania takiej pomocy dzieciom z naszego przedszkola.

W wolnych chwilach lubi czytać książki, słuchać muzyki i uprawiać działkę.

Statuetkę- Drawieńskie Żurawie  otrzymała p. Anna Hińcza-Gnysińska.

Pani Anna Hińcza-Gnysińska urodziła się w Gardnie Wielkiej w powiecie słupskim. Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku a następnie Akademii Rolniczej w Szczecinie. W roku 1986 ukończyła Studium Pedagogiczne w Koszalinie. Od początku pracy zawodowej związana z oświatą i nauką. Pierwszy rok po studiach pracowała jako wychowawczyni w przedszkolu, kolejne trzy była nauczycielką w Szkole Podstawowej w Szczypkowicach. Następnie przez 16 lat kierowała Szkołą Podstawową w Zaleskich w gminie Ustka, jednocześnie podwyższając nieustannie swoje kwalifikacje. Kierowana przez nią Placówka cieszyła się znakomita opinią całego środowiska. Otrzymała dwie nagrody  Kuratora Oświaty i Wychowania.

            We wrześniu 2004 r. stanęła do konkursu na stanowisko dyrektora Drawieńskiego Ośrodka Kultury, którym zaczęła kierować 01 lutego 2005r., rozpoczynając jednocześnie dwuletni Kurs dla Animatorów Kultury w Szczecinie. W trakcie pełnienia tej funkcji zakończenia doczekała się inwestycja rozbudowy sali widowiskowo-kinowej, a w roku 2014 zakończył się remont całego pozostałego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu. W ciągu ostatnich lat z sukcesami aplikuje o środki unijne zarówno na organizację imprez jak i wyposażenie. Jest autorką projektu na zakup sceny mobilnej z wyposażeniem plenerowym oraz współautorką wyposażenia kuchni. Zrealizowała dwa projekty animacyjne z Narodowym Centrum Kultury ”Zaproś nas do siebie” oraz w roku ubiegłym „Inicjatywy 2019”. Dziewięć lat temu z jej inicjatywy i zaangażowania powstał Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku, a w roku 2018 zaangażowała się w utworzenie Stowarzyszenia „COOLturalne Drawno”.

 Jest członkiem wspierającym DUTW i od początku jego powstania prowadzi sekcję wokalną „Anibabki”, która na ostatnim Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiego Ruchu Artystycznego Seniorów „ARS 2018” w Nowogardzie zdobyła wyróżnienie;  specjalne wyróżnienie (takich przyznano tylko 3 na 70 instruktorów) otrzymała jako instruktor Anna Hińcza-Gnysińska.

Jest także aktywnym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej a na wniosek Zarządu tego Stowarzyszenia w roku 2018 Rada Miejska w Drawnie przyznała jej odznakę „Za zasługi dla miasta i gminy Drawno”.

Prywatnie mieszka w Sieniawie, 40 lat temu urodziła córkę; pomagała także w wychowaniu trójki dzieci małżonka, jest babcią czworga cudownych wnuków. W wolnym czasie uwielbia pracę w ogrodzie, książki i renowacje  starych sprzętów czy mebli. Od kilku lat, wraz ze Stowarzyszeniem ze Złocieńca, jest częścią reprezentacji Polski na  Europejskim Festiwalu Ludzi (EPF), w którym z sukcesami pełni rolę „malarki” (była we Francji i Portugalii a w tym roku wybiera się do Finlandii).

Statuetkę - Drawieńskie Żurawie  otrzymali Państwo Małgorzata i Bogdan Buchajczykowie

Państwo Małgorzata i Bogdan Buchajczykowie małżeństwem są od 1979 roku. Poznali się na pewnej zabawie sylwestrowej. Obydwoje pracowali w RSP w Rzecku – Pan Bogdan na stanowisku zootechnika a Pani Małgosia w księgowości. W 1984 roku, chcąc wesprzeć starzejących się rodziców Pani Gosi, osiedli w Drawnie i do dnia dzisiejszego prowadzą gospodarstwo rolne. Doczekali się 3 synów i 4 wnucząt. W ich przypadku spełniło się na pewno marzenie, aby ziemia została przekazana synom – od kilku lat wspólnie gospodarują, uprawiając łącznie ok. 300ha ziemi i hodując 70 krów. Systematycznie  modernizują i unowocześniają swoje gospodarstwo. Na rozwój pozyskali prawie milion osiemset tyś. złotych m.in. z Funduszy Unijnych.

Ale nie ograniczają się tylko do pracy na roli. To z ich inicjatywy w 2000 roku powstało Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych, które obecnie od 3 lat funkcjonuje w ramach  Spółdzielni Socjalnej „Nad Drawą”.

Za swoją pracę obydwoje uhonorowani zostali odznaką Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa”. Pan Bogdan w 2012 roku zdobył tytuł „Rolnika Roku” w plebiscycie Głosu Szczecińskiego, a Pani Małgosia w 2018 roku zajęła III miejsce w województwie zachodniopomorskim w plebiscycie „Kobieta Roku Pomorza Zachodniego”.

Gospodarstwo rolne Państwa Buchajczyków jest znane nie tylko w najbliższej okolicy. Obecnie w telewizji internetowej prezentowany jest serial dokumentalny „Rolnicy – tak się żyje u nas na wsi”, który przedstawia m.in. trud pracy na gospodarstwie. W tym serialu prezentowane jest m.in. ich gospodarstwo.

W ramach prezentacji obecni obejrzeli także film przygotowany przez ich syna Jakuba zatytułowany „Rodzinne gospodarstwo rolne Buchajczyk od 1984 roku”.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała Starosta Choszczeński p Wioletta Kaszak, następnie obecni na Sali osadnicy, mieszkańcy i wyróżnieni pozowali do wspólnego zdjęcia.


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia