Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Kalendarz imprez

  Marzec 2019 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31Obsługa techniczna ALFA TV

07-06-2018 | AKTYWNA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU I STOWARZYSZEŃ

Rok 2017 był szczególny pod względem aktywnej współpracy Gminy Drawno z organizacjami pozarządowymi. Miedzy innymi dlatego, że wspólne działanie jednostki samorządowej i Stowarzyszenia Ludzi Bezrobotnych  zaowocowało  powstaniem Spółdzielni Socjalnej ,,NAD DRAWĄ”, której celem strategicznym jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

REWITALIZACJA SPOŁECZNA. W ramach projektu ,,Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”, w którym partnerem była Gmina Drawno powstały wiaty w Konotopiu i Niemieńsku służące mieszkańcom jako miejsca spotkań i integracji oraz siłownie zewnętrzne w Chomętowie i Święciechowie. Operatorem tych inicjatyw było Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych. W działania byli zaangażowani również mieszkańcy tych miejscowości.

SPOŁECZNIK. Gmina Drawno miała również swój udział w zakupie strojów dla Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bowiem przekazała na ten cel środki finansowe. DUTW pozostałą część otrzymała z Programu SPOŁECZNIK. Wniosek został przygotowany przez pracownika Urzędu Miejskiego w Drawnie. Zważywszy na zaangażowanie Gminy w tym zakresie uznaliśmy ją za  partnera w projekcie realizowanym wspólnie z organizacją pozarządową. W ramach festynu integracyjnego współfinansowanego ze środków Społecznika i Gminy Drawno zrealizowano Konkurs kulinarny w Dominikowie.

PROGRAM OSPR. W 2017 r. zakończyła się realizacja ,,Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2015 zadań związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce ręcznej w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”, w którym Gmina Drawno była partnerem. Na potwierdzenie zostało podpisane Porozumienie trójstronne w dniu 17 września 2015 r. pomiędzy Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce, UKS ,,Drawianka” oraz Urzędem Miejskim w Drawnie.

GMINNA RADA SENIORÓW została powołana pod koniec 2016 r. W 2017 r. opracowywana była Mała strategia na rzecz seniorów, konsultowana również z organizacjami pozarządowymi. Wszystkie działania Rady zamieszczane są na stronie internetowej Drawna. Obecnie siedziba Rady znajduje się w Spichlerzu.                 

WYJAZDOWE POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  W DRAWNIENa zaproszenie Burmistrza Drawna Andrzeja Chmielewskiego 17 lipca 2017 r. odbyło się w Drawnie pierwsze w historii naszej gminy wyjazdowe posiedzenie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas tego spotkania stowarzyszenie LOT Wokół Drawy podpisało umowę na wsparcie finansowe, na organizację konferencji ,,Ochrona walorów biotycznych i abiotycznych
w rejonie Drawna szansą rozwoju turystyki”.

,,ZAPROŚ NAS DO SIEBIE”. W ramach Projektu ,,Zaproś nas do siebie” pod patronatem Narodowego Centrum Kultury,  w DOK odbyły się trzy spotkania, w trakcie których zespół społeczników składający się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, Gminy Drawno, placówek oświatowych, Biblioteki Publicznej w Drawnie,  Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz  sołtysów przygotowywał strategię rozwoju Drawieńskiego Ośrodka Kultury.

            W 2017 r. Burmistrz Drawna zlecał organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej,     ratownictwo i  ochrony ludności, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wypoczynku dzieci i młodzieży, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia   i tym samym przekazywał dotację na ich dofinansowanie lub finansowanie.

            W trybie otwartego konkursu ofert organizowanego zgodnie z ww. ustawą na wspieranie lub powierzenie zadań przekazano środki finansowe w formie dotacji w łącznej wysokości 142 572,69  zł  dla następujących stowarzyszeń: Miejski Klub Sportowy ,,DRAWA” Drawno, Ludowy Klub Sportowy ,,Świt” Barnimie, Uczniowski Klub Sportowy ,,Drawianka”, Szkolny Klub Żeglarski ,,Drawa” w Drawnie, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (Oddział w Drawnie).

            W trybie pozakonkursowym tzw. małe granty udzielono dofinansowania w łącznej wysokości 21 491,19 zł następującym stowarzyszeniom: Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej, Szkolny Klub Żeglarski ,,Drawa” w Drawnie, Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy, Stowarzyszenie na rzecz wspierania Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach ,,NADZIEJA”, Parafialny Zespół Caritas w Barnimiu.

Każdego roku Burmistrz Drawna jest współorganizatorem wielu imprez okolicznościowych, środowiskowych oraz udziela pomocy finansowej w konkursach dla dzieci i młodzieży z gminy Drawno oraz powiatu choszczeńskiego. W 2017 roku wspierał wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy Drawno różne wydarzenia m.in. Święto Niepodległości wraz z X Otwartym Turniejem Strzeleckim, Zlot Miłośników Astronomii w Zatomiu, VI Gimnazjalny Turniej Plażowej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców, Otwarty Turniej Brydża Sportowego, Otwarte Spinningowe Zawody Wędkarskie,, XXI Międzyszkolne Biegi Uliczne, Zamkowy Dzień Osób Niepełnosprawnych- Niemieńsko, Brzezińskie Lato 2017, Powitanie Nowego Roku, XXXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Międzyszkolny Konkurs Skoku Wzwyż "Poskaczmy razem", Zawody Spinningowe o Puchar Burmistrza Drawna, Festiwal Krasnali. Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego, Dzień Osadnika, koncert patriotyczny, Zawody spławikowe z okazji Festiwalu Krasnali, Konkurs kulinarny w Dominikowie, Dożynki gminne, konkurs wieńców i przegląd przyśpiewek ludowych, "Święto Jabłka" w DPN, rodzinny piknik kulturowy, VII Przegląd Pieśni Papieskiej, Rywalizacja gołębi pocztowych w sezonie 2017, Turniej edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Konkurs Arytmetyczny ,,Super Rachmistrz”, Program ,,Trzymaj Formę”, XVIII Konkurs Ortograficzny dla Uczniów Powiatu Choszczeńskiego ,,Pokonać Ortografię” IV Regionalny Konkurs Mitologiczny, Festyn Parafialny w Drawnie, Święto Białej Laski-  Polski Związek Niewidomych Oddział w Choszcznie, V Zlot Miłośników Puszczy Drawskiej, powitanie wiosny, I Turniej Sołectw, Jubileusz XX-lecia Parafialnego Zespołu Caritas w Barnimiu, III Turystyczno-Przyrodniczy Maraton Kajakowy Drawa 2017.

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi podobnie jak w latach ubiegłych odbywała się również w formie pozafinansowej i polegała na bezpłatnym udostępnianiu pomieszczeń w Drawieńskim Ośrodku Kultury  dla DUTW oraz w Spichlerzu, z których korzysta Gminna Rada Seniorów. Ponadto między Gminą a LOT-em Wokół Drawy została zawarta umowa użyczenia na bezpłatne używanie pomieszczenia znajdującego się
w przyziemiu budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie na potrzeby realizacji projektu ,,Centrum Edukacyjno-Informacyjne Kraina Żywej Wody”. Podobnie jak w poprzednich latach, informowano organizacje pozarządoweo źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, np. z funduszy UE, o bezpłatnych szkoleniach  i warsztatach, których celem była pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych oraz pomoc w pisaniu ofert na realizację zadań. Informacje zamieszczano na stronie internetowej www.drawno.pl oraz przekazywano pocztą elektroniczną poszczególnym organizacjom pozarządowym. Ponadto na bieżąco udzielano pomocy administracyjnej klubom sportowym, z którymi zostały podpisane umowy. Ponadto pracownik urzędu udzielał pomocy organizacjom w pisaniu wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Ministerstwa Spotu i Turystyki oraz Fundacji Kronenberga w celu pozyskania środków na różnego rodzaju przedsięwzięcia.

W maju ubiegłego roku odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim w Drawnie zorganizowane m.in. dla organizacji pozarządowych dotyczące pozyskiwania środków z Funduszu Europejskich, które poprowadził Pan Tomasz Tyczkowski z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pyrzycach.          

Dzięki aktywnej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi Gmina Drawno została finalistą Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2018 w kategorii Gmina licząca poniżej 15 tyś. mieszkańców. To dzięki zaangażowaniu stowarzyszeń i ich współpracy z samorządem rok 2017 był bardzo dynamiczny i efektywny, czego dowodem są działania opisane powyżej. Mam nadzieję, że w kolejnych latach nasza współpraca również będzie aktywna, kreatywna pełna pomysłów w działaniach dla dobra naszego drawieńskiego społeczeństwa.

BIP

eBOI

System Rada

elektroniczny samorząd

Facebook

e-MAPA

Baza firm

nasz kanał TV

OPS Drawno

krajobraz

Partnerstwo Drawy

LGR

Drawieński Park Narodowy

Caritas

Gazeta Lubuska

Choszczno

TPZD

SMS

SMS

FRONT

FRONT

zachodniopomorskie-info

Rozlicz PIT w Drawniew Drawnie

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia