Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Kalendarz imprez

  Styczeń 2019 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      Obsługa techniczna ALFA TV

04-01-2018 | Budżet Gminy Drawno na 2018 rok bogaty w inwestycje

Podczas XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Drawnie radni jednogłośnie uchwalili budżet Gminy Drawno na 2018r. Wcześniej projekt dokumentu pozytywnie zaopiniowały komisje Rady i Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie.

            Planowane dochody to kwota blisko 23 mln złotych. Gmina wyda w 2018r. ponad 25 mln zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 4,5 mln zł. Planowany deficyt  ok. 2 mln 250 tyś. zostanie pokryty z wolnych środków zgromadzonych w latach poprzednich. Na spłatę kredytów zaplanowano kwotę 500 tyś. zł., większą od zakładanej wcześniej, co przyczyni się do szybszej spłaty zadłużenia gminy.

            Na oświatę i wychowanie wydamy w tym roku łącznie ok. 6 mln zł. Pomoc społeczna będzie nas kosztować ok. 7 mln 700 tyś. zł, w tym z programu „Rodzina 500+” drawieńskie rodziny dostaną prawie 2 mln 940 tyś zł. Na administrację ( w tym obsługa Urzędu, Rady Miejskiej, sołtysów i część funduszu sołeckiego) wydamy ok. 2 mln 500 tyś zł, na kulturę 1 mln 100 tyś zł., a na kulturę fizyczną 233 tyś zł. Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wyniosą ponad 2 mln 200 tyś. zł.

            Warto podkreślić, że podatki zostały utrzymane na podobnym poziomie jak w  2017 roku – nieznacznie wzrósł podatek od nieruchomości 1,9 %, niektóre podatki zostały na dotychczasowym poziomie, np. podatek od środków transportowych, a podatek rolny ze względu na trudną sytuację w rolnictwie został obniżony o ok. 5% w stosunku do stawki GUS.

Zabezpieczyliśmy ważne dla mieszkańców sprawy:

 • zaplanowaliśmy środki na 5% podwyżki dla nauczycieli,
 • zaplanowaliśmy środki na wzrost płacy minimalnej, która w 2018r. wyniesie 2100,00 zł,
 • zaplanowaliśmy podwyżki dla tych pracowników jednostek organizacyjnych, którzy płacę minimalną osiągali kosztem różnych dodatków np. stażowego,
 • podnieśliśmy diety dla sołtysów.

W budżecie na 2018r. na wydatki majątkowe zaplanowaliśmy rekordową kwotę 4,5 mln złotych. Dzięki temu zostanie zrealizowanych wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji. W zakresie remontów lub przebudowy dróg i ulic, m.in.:

 • przebudowa nawierzchni ulic na osiedlu w Drawnie: Saperów, Zdrojowej, Piaskowej i Potokowej wraz z budową oświetlenia,
 • przebudowa ul. Poprzecznej wraz z parkingiem,
 • przebudowa odcinka ul. Łąkowej,
 • przebudowa drogi gminnej Jaźwiny – Sówka w porozumieniu z Lasami Państwowymi; wykonaliśmy już dokumentację,
 • przebudowa drogi we wsi Niemieńsko – od drogi powiatowej do boiska,
 • przebudowa drogi w Dominikowie – odcinek ul. Rybacka Chata od drogi powiatowej do cmentarza,
 • przebudowa odcinka drogi w Święciechowie – od Kościoła wzdłuż alei Kasztanowej,
 • przebudowa dojazdu do świetlicy wiejskiej w Chomętowie wraz z zagospodarowaniem parku,
 • przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie tereny przy spichlerzu w Drawnie. Zagospodarowanie tej działki planujemy wspólnie z LOT Wokół Drawy,
 • zabezpieczenie wkładu własnego na przedsięwzięcia z KOWR (dawne ANR) w Podegrodziu i Kiełpinie,
 • przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi do Zdanowa,

Ponadto zabezpieczyliśmy środki na bieżące remonty dróg gminnych w kwocie 145 tyś. zł. Przekazaliśmy do Powiatu wnioski radnych i sołtysów w sprawie remontów i budowy chodników w Dominikowie, Barnimiu, Brzezinach, Podegrodziu i Drawnie (od Dino do przejazdu kolejowego) zapewniając współinwestowanie tych inwestycji. Od Zarządu Powiatu zależeć będzie, które z nich zostaną wykonane.

To jeszcze nie wszystkie zaplanowane inwestycje. Zaplanowana została również modernizacja kanalizacji deszczowej i budowa studni głębinowej w Zatomiu oraz budowa ujęcia wody w Borowcu.Nie rezygnujemy z rozwiązywania spraw mieszkaniowych – przygotowujemy dokumentację na budowę budynku socjalnego w Kiełpinie wraz z rozbiórką starego budynku po stacji PKP.W celu poprawy infrastruktury turystycznej zaplanowaliśmy środki na wkład własny do budowy ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna w Drawnie. Zostanie również  zagospodarowany teren plaży w Dominikowie. Ponadto przygotowujemy dokumentację na zagospodarowanie parku za boiskiem w Drawnie.Wychodząc naprzeciw potrzebom Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowaliśmy środki na remont dachu na remizie strażackiej w Brzezinach.Jesteśmy w trakcie wykonania studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Drawno wraz z Miejscowym Planem. W związku z tym zadaniem gmina uczestniczy w projekcie dotyczącym przeprowadzenia konsultacji społecznych w tym zakresie, pozyskując na ten cel 30 tyś. zł. Zaplanowaliśmy również środki na dopłaty do KZU-H w Drawnie na budowę kanalizacji na ul. Polnej i Wczasowej. Poziom wykonania zaplanowanych inwestycji zależny będzie od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, o które będziemy się ubiegać. Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Drawno zaopatrzone są w środki niezbędne do normalnego ich funkcjonowania. Jest to budżet na miarę naszych możliwości. Jedynie należałoby życzyć Burmistrzowi i Radzie Miejskiej w Drawnie wykonania tego budżetu w 100%.

BIP

eBOI

System Rada

elektroniczny samorząd

Facebook

e-MAPA

Baza firm

nasz kanał TV

OPS Drawno

krajobraz

Partnerstwo Drawy

LGR

GCI

Drawieński Park Narodowy

Caritas

Gazeta Lubuska

Choszczno

TPZD

SMS

SMS

FRONT

FRONT

zachodniopomorskie-info


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia