Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Kalendarz imprez

  Czerwiec 2017 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    Obsługa techniczna ALFA TV

16-06-2017 | Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Drawnie

Zwołuję w dniu 27 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali biesiadnej Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie XXXIV sesję Rady Miejskiej w Drawnie z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad XXXIV sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 5. Krótka informacja o działalności placówek oświatowych za rok szkolny 2016/2017 oraz najpilniejsze zadania i potrzeby roku szkolnego 2017/2018- Przedszkole Miejskie w Drawnie, Szkoła Podstawowa w Drawnie, Gimnazjum Publiczne w Drawnie     (druk nr 260,261,262)*
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok. (druk nr 263)
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Drawna z wykonania budżetu za 2016 r.,
  2. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.,
  3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1/   zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r, (druk 264)

2/   udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna, (druk nr 265)

3/  zmian budżetu Gminy Drawno na 2017 r, (druk nr 266)

4/ uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata   2017-2034, (druk nr 267)

5/ nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie działki numer 172/26 w miejscowości Kiełpino, (druk nr 268)

6/ zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawno za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze, (druk nr 269)

7/ trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Drawno,(druk nr 270)

8/ przekazania mienia, należności i zobowiązań Gimnazjum Publicznego w Drawnie, (druk nr 271)

9/ zmiany statutu Gminy Drawno. ( druk nr 272)  

        8.   Wolne wnioski i zapytania.

  9.   Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej.

Jednocześnie informujemy, iż posiedzenia komisji odbędą się w dniach:

            Komisja Planu, Budżetu i Inwestycji – 20.06.2017 r. godz. 15:00

            Komisja Rewizyjna – 19.06.2017 r. godz. 15:00

            Komisja Rozwoju Społecznego –  26.06.2017 r. godz. 15:00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Czesław Paszkiewicz

BIP

eBOI

elektroniczny samorząd

Facebook

e-MAPA

Baza firm

nasz kanał TV

OPS Drawno

krajobraz

Partnerstwo Drawy

LGR

GCI

Drawieński Park Narodowy

Caritas

Gazeta Lubuska

Choszczno

TPZD

SMS

SMS

FRONT

FRONT

zachodniopomorskie-info


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia