Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Kalendarz imprez

  Kwiecień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      Obsługa techniczna ALFA TV

23-02-2009 | XXIX sesja Rady Miejskiej w Drawnie

Z a p r a s z a m na XXIX sesję Rady Miejskiej w Drawnie, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2009 r.(piątek) o godz. 10:00 w Sali Biesiadnej Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie z następującym porządkiem obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie XXIX sesji Rady Miejskiej.
2. Uwagi do porządku obrad XXIX sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji XXVIII.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
5. Ocena działalności Drawieńskiego Ośrodka Kultury za 2008 rok i plan działania na 2009 r.
6. Ocena działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie za 2008 r.
7. Informacje o działalności placówek oświatowych za 2008 r.
- Szkoła Podstawowa w Drawnie,
- Gimnazjum Publiczne w Drawnie,
- Przedszkole Miejskie w Drawnie .
8. Działalność Klubów Sportowych za 2008 r.
- Miejski Klub Sportowy „Drawa” Drawno,
- Uczniowski Klub Sportowy „Drawianka” w Drawnie,
- Szkolny Klub Żeglarski „Drawa” w Drawnie,
- Ludowy Klub Sportowy „Świt” w Barnimiu.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2008 w Gminie Drawno,
 2. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 r w Gminie Drawno,
 3. wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomani za rok 2008 w Gminie Drawno,
 4. uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2009 r. w Gminie Drawno,
 5. zmian budżetu Gminy Drawno,
 6. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawno,
 7. wyrażenia zgody na przystąpienie do powiatowo-gminnego programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim”,
 8. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminy Drawno hipoteką stanowiącą zabezpieczenie spłaty Kredytu udzielonego Komunalnemu Zakładowi Usługowo-Handlowemu Sp.z.o.o w Drawnie,
 9. przystąpienia Gminy Drawno do projektu Pt; „Edukacja dla przedszkolaka” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 10. nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie, nieruchomości położonych w obrębie Barnimie gm. Drawno,
 11. wprowadzenia Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw,
 12. zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Drawno, Nr XXIII/140/05 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 czerwca 2005 roku,
 13. utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego granicy i numeru.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
/- Sławomir Bącelak

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia